23.08
niedziela
Wałbrzych Baranowski Tour
I
Mobilne Miasteczko Rowerowe

Podczas Głowno Gold Race w naszej bazie zawodów działać będzie Mobilne Miasteczko Rowerowe, przygotowane przez Miasto Głowno.

Co znajdzie się w Miasteczku?
Zaprojektowane je tak, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Działania i animacje będą podzielone na:
- praktyczne zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego i sytuacjami stwarzającymi zagrożenie.
Miasteczko posiada ruch uliczny ze znakami oraz tor przeszkód do ćwiczenia technik jazdy rowerem
- profilaktyczne działania mające uwrażliwić i uświadomić uczestników animacji w takich dziedzinach jak:
a) tragiczne w skutkach działanie alkoholu - przy wykorzystaniu alkogogli każdy uczestnik ma okazję zobaczyć jak zgubny wpływ na postrzeganie odległości i koordynację ruchową ma alkohol. W kontrolowanych warunkach uczestnicy mają do wykonania zadania typu slalom, przejście po prostej linii lub ułożenie wieży z klocków.
b) zwiększenie bezpieczeństwa przez kulturę noszenia kasków - przy wykorzystaniu manekina pokazujemy jak prawidłowo zakładać i regulować kaski rowerowe oraz jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.
Każdy uczestnik animacji otrzymuje odpowiednio dobrany kask oraz rower na czas jazdy po miasteczku. Animatorzy w formie zabawy, przekazują najmłodszym praktyczne umiejętności oraz zwracają uwagę rodzicom i opiekunom na proste rozwiązania dzięki którym wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są bezpieczniejsi.
2019-04-26 POWRÓT
Partnerzy